superpay
superPay

Superpay Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

Çerez Aydınlatma Metni
Superpay Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (“Şirket”) olarak, Superpay mobil uygulamamızı (“Uygulama”) kullanımınız sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı ile elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.
Uygulama’da kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Uygulama’da yeni çerezler ekleyebiliriz. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Uygulama’da yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.
Uygulama’nın çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Uygulama’nın birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. İlgili kişiler, Uygulama’yı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını veya mobil cihaza ait ayarları değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Uygulama’yı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Uygulama’da çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:
 • Uygulama’nın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan kullanıcının Uygulama’da farklı arayüzlerinde tekrar şifre girmesine gerek kalmaması.
 • Uygulama’yı analiz etmek, Uygulama’nın performansını arttırmak. Örneğin, Uygulama’nın üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Uygulama’yı kullananların sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da kullanıcıların aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Uygulama’nın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Uygulama üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Uygulama’yı kullanan kullanıcının daha sonraki girişinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, kullanıcının görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden kullanıcının ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.
Uygulama’da Kullanılan Çerezler
Aşağıda Uygulama’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Uygulama’da hem birinci parti çerezler (Uygulama tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (Uygulama haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Hizmet Şartlarında Değişiklik Yapılması:
Bu doküman zaman zaman güncelleştirilebilir. Hizmetin kullanılmaya devam edilmesi yapılabilecek güncelleştirmelerin kabul edildiği anlamına gelir.
Son güncelleme tarihi: 01/02/2021